Hjælp side. ___ Hvorfor denne hjemmeside? ___ Tilbage.
barreFormålet med denne hjemmeside er at fremlægge nogle tekster i deres oprindelige skikkelse, med passende referencer, for den velvillige læser. Layoutet vil, indtil mindste detalje, holde sig til den trykte udgave.

Her er et eksempel:

Oprindelig side Gengivet side

admir1 @
11

admir2
ROGER BACHON
D E L'A D M I R A B L E P V I S-
SANCE DE L'ART , ET DE NATV-

re, où est traicté de la pierre philosophale,
traduict de Latin en François
par Iacques Girard
de Tournus.

admir3 Vcvns y a, qui de-
mandent lequel des
deux est plus puissant,
ou nature, ou art. Ré-
pondant à laquelle
question, ou deman-
de, ie dy, combien que nature soit
puissante & admirable, que toutes-
fois l'art, vsant de nature pour instru-
ment, est de plus grand pouuoir que
g iij
@
Som det kan ses i det foregående eksempel, er værkerne i fuld overensstemmelse med originalen, nemlig:

Hver side (og dens sidetal), hver linje og hvert ord, har samme placering som originalen. Dog er skrifttyperne ikke identiske, da ingen tilsvarende findes nu om dage. Formatet af disse skrifttyper er således tilpasset bedst muligt.

Citater på fremmedsprog er dog ikke oversat.

Kursiver, fede typer og det med småt, såsom noter, er gengivet. Græske og hebraiske tegn i den originale udgave er også gengivet i dokumentet, ligeledes gotiske typer hvis dette er relevant.

Specifikke skrifttyper kræves for at gengive græske og hebraiske tegn korrekt; de findes øverst på listen på siden: ”Indeks over forfattere og titler” (Se ”brugen af denne hjemmeside” på startsiden).
Bemærk at disse skrifttyper kun er påkrævet ved online-konsultation af visse værker. Faktisk er alle de værker, som er lagt op for nyligt, skrevet i ”Unicode skrift” og specifikke skrifttyper er ikke nødvendige. Ældre værker vil blive tillempet så hurtigt som muligt.
Det er imidlertid stadig nødvendigt at bruge fonten *”Old English Text MT” ved gotiske skrifttegn, som findes på ovennævnte side.

For at installere disse skrifttyper, se ”brugen af denne hjemmeside” på startsiden. De er dog kun gengivet på download-filerne (som kan kopieres) i PDF format.

Ved online-konsultation findes kun små stik for at minimere belastning ved download af værket.

Formålet med denne hjemmeside og tilgangen til den er, ud over det æstetiske aspekt, at give mulighed for at genfinde dele af tekster, citeret af moderne forfattere, som henviser til antikke og moderne udgaver.
En anden grund er, at denne type tekst er genstand for utallige fortolkninger; derfor er det hensigtsmæssigt at have præcise oplysninger om dokumentets oprindelse. Én udgave er ikke nødvendigvis lig med en anden, som det kan konstateres ved at analysere forskellige udgaver af den samme tekst.

Vi er bevidste om denne sites mangler, derfor opfordrer vi den velvillige læser til at komme med forslag til ekstra funktioner eller ændringer af eksisterende funktioner, som måtte synes hensigtsmæssige.
Enhver fejl opdaget under læsning af værkerne, og rapporteret derefter, vil være til en uvurderlig hjælp og vil blive rettet så hurtigt som muligt.

Vi håber hermed at bidrage til formidlingen af disse, ind i mellem sjældne, tekster ved at fremlægge frugten af vort arbejde for vore interesserede læsere.

Hjælp side. motif Tilbage.